• GU's Facebook side
  • Youtube
  • Instagram
  • Intranettet Viggo

Skolens formålsparagraf

Gudenaadalens Efterskole er en Grundtvig/koldsk efterskole, der med baggrund i et dansk og folkeligt livsyn vil udvikle eleven åndeligt, bogligt og fysisk.

Skolen vil gennem en tidssvarende undervisning med oplysning og oplevelse give eleven mulighed for at styrke de positive værdier i hverdagen og fremtiden. Eleven bevidstgøres om vigtigheden om at deltage i et ansvarligt og forpligtende fællesskab.

Den folkelige gymnastik har en central placering, men idræt udgør sammen med mange andre valgfag en væsentlig del af skolens hverdag.